Procesi i prodhimit të verërave nga Kantina Lundra është një formë e të bërit art. Ajo fillon me përzgjedhjen e kujdesshme të rrushit më të mirë dhe vjeljen e tij me dorë, duke ruajtur aromën e vreshtit

Shesh i Bardhë

E Bardhë 13.5%

Shesh i Zi

E Kuqe 13.5%

Cabernet Sauvignon

E Kuqe 14.5%


Merlot

E Kuqe 13.5%

Chardonnay

E Bardhë 13.5%

Pinot

E Bardhë 13%Big Wine

E Kuqe 14%

Merlot i Vjetëruar

E Kuqe 13.5%

Cabernet Sauvignon

E Kuqe 13%


Cabernet i Vjetëruar

E Kuqe 14.5%

Chardonnay

E Bardhë 13.5%

SHESH I BARDHË

E Bardhë 13.5%


SHESH I BARDHË i Ëmbël

E Bardhë 14%

Muscat

E Kuqe 16%

Roze

Rozë 13.5%