MUSKAT LOT I ËMBËL

11 

VRESHTI
Kategoria: Kuqe
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Densiteti i mbjelljes: 5000 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 6t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 200-300 m
Drejtimi: Veri–Jug
Metoda e Kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokës: Argjilore
Periudha e vjeljes: Fund Tetori 2017

VINIFIKIMI
Egrapimi
Fermentimi: 22-26 °C
Stazhionimi: 1 vit në serbato rinox
Kthjellimi: Natyral në serbatorinox
Amballazhimi ne shishe:15 Mars 2019
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Stazhionimi në shishe: 6 muaj

TË DHËNA TEKNIKE
Alkool: 16.61
Aciditeti total: 2.9g/l
pH: 3.72