RAKI RRUSHI MUSKAT

1,700 L

VRESHTI
Kategoria: Distilat
Varieteti i rrushit: Muskat Hamburgu 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Tek Rrahi
Densiteti i mbjelljes: 5000 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 12 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 200-300 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokës: Argjilore
Periudha e vjeljes: Tetor 2018

VINIFIKIMI / DISTILIMI
Egrapimi
Fermentimi: 15 – 19°C
Distilimi: Lëng pa bersi, me zjarr natyral druri dhe kazan bakri
Maturimi: 6 muaj deri në kthjellim natyral në serbatore inox
Amballazhimi në shishe: 2 Maj 2019
Amballazhuesi: Kantina Lundra

TË DHËNA TEKNIKE
Alkool: 47 % v/v