SHESH I BARDHË I ËMBËL

VRESHTI
Kategoria: I bardhë
Varieteti i rrushit: Sheshi Bardhë 100%
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Vreshtit: Ligata e Agait
Densiteti i mbjelljes: 4500 hardhi/ha
Rendimenti për hektar: 7 t/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 130 -160 m
Drejtimi: Veri – Jug
Metoda e kultivimit: Kordon me kalema
Llojii tokës: Argjilore
Periudha e vjeljes: Fund Tetor 2016

VINIFIKIMI
Egrapimi
Macerim në teftohtë pre-fermentativ: 5°C
Fermentimi: 15 – 19°C
Stazhionimi: 1 vit në serbator inox
Kthjellimi: Natyral në serbator inox
Amballazhimi në shishe: 7 Dhjetor 2017
Amballazhuesi: Kantina Lundra
Stazhionimi në shishe: 6 muaj

TË DHËNA TEKNIKE
Alkool: 16.0 %
Aciditeti total: 5.0 g/l
pH: 3.65