VAJ ULLIRI 1L

ULLISHTA
Kategoria: Vaj
Varieteti i ullirit: Lecino, Frantoio
Zona gjeografike: Lundër, Tiranë
Emri i Ullishtes: Kodra e kuqe
Mosha mesatare e ullinjve: 30 vjet
Densiteti i mbjelljes: 360 ullinj/ha
Lartësia mbi nivelin e detit: 300-400 m
Drejtimi: Veri – Jug
Llojii tokës: Ranore
Periudha e vjeljes: Nëntor 2019

PËRPUNIMI
Vjelja: Manuale
Ekstraktimi: 3 fazë në të ftohtë
Dekantimi: Natyral
Amballazhimi në shishe: 2 Shkurt 2019
Amballazhuesi: Kantina Lundra

TË DHËNA TEKNIKE
Aciditeti: 0.5% acid oleic
K 232: 2.58
K 270: 0.12
DELTA K: 0.001